Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Dlaczego powinno się weryfikować najemców?

Dlaczego powinno się weryfikować najemców?

Wynajęcie nieruchomości to transakcja o wartości kilkudziesięciu, a czasem nawet kilkuset tysięcy złotych rocznie. Podpisując umowę najmu liczysz, że Twój najemca będzie dokonywał terminowych płatności, zgodnie z podpisaną umową. Twoja decyzja, komu powierzyć nieruchomość powinna opierać się nie tylko na podstawie rozmowy i poczucia zaufania (to nadal zostawiamy Tobie), ale na prawdziwych danych finansowych potencjalnego najemcy. Nasz proces weryfikacji jest podobny do tych stosowanych w innych krajach np. Wielkiej Brytanii, gdzie standardem jest, że najemca musi przejść weryfikację przed podpisaniem umowy najmu.

Dodatkowo z Certyfikatem Najemcy możesz wykupić ubezpieczenie wynajmującego po tańszej cenie i zapłacić nawet 2 razy mniej.

👉Przeczytaj więcej o ubezpieczeniu płatności czynszu.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.