Masz mieszkanie na wynajem? 🏠 🔑 Zapisz się na DARMOWE SZKOLENIE o najmie okazjonalnym  

Centrum Pomocy

landscapelandscape

Ile wynosi kara za brak świadectwa?

Za brak świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości przy sprzedaży i najmie, a także za sporządzenie świadectwa niezgodnie z prawem lub bez uprawnień grozi kara grzywny. Nie jest ustawowo ograniczona, więc może być bardzo kosztowna i wynieść przykładowo 5 000 zł.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.