Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Informacja dla najemcy o ochronie danych i bezpieczeństwie weryfikacji

Informacja dla najemcy o ochronie danych i bezpieczeństwie weryfikacji

Cześć!

Bardzo nam miło powitać Cię w simpl.rent. Cieszymy się, że zdecydowałaś/eś się na założenie Konta Najemcy i mamy nadzieję, że będziemy mogli towarzyszyć Ci na wielu etapach najmowania – nie tylko podczas uzyskania Certyfikatu Najemcy.

Jak już wcześniej wspominaliśmy, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych i przetwarzamy je w celu prawidłowego świadczenia naszych usług. Dbamy o Twoją prywatność, a podjęte przez nas działania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. W razie jakichkolwiek pytań pamiętaj, że zawsze możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe: iod@simpl.rent), który chętnie pomoże Ci uzyskać dodatkowe informacje.

Szczegóły przetwarzania danych

Zależy nam na dostarczeniu naszym użytkownikom najlepszych możliwych doświadczeń podczas korzystania z platformy simpl.rent. Z tego względu gromadzimy i wykorzystujemy tylko te dane osobowe, które pozwalają nam na właściwą obsługę Twojego Konta Najemcy i używanych funkcjonalności. Ze szczegółowymi informacjami na temat zasad przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych miałaś/eś okazję zapoznać się w Polityce prywatności. Poniżej w skrócie wyjaśniamy, w jaki sposób będzie odbywała się nasza współpraca i jakie dane będziemy przetwarzać w celu stworzenia Certyfikatu Najemcy (te i dodatkowe informacje znajdziesz w Regulaminie świadczenia usług Simpl.rent).

Zakładanie konta w simpl.rent

Podczas zakładania Konta Najemcy poprosimy Cię o podanie i potwierdzenie adresu e-mail. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas na podany przez Ciebie adres e-mail komunikatów marketingowych, będziemy je do Ciebie wysyłać (obiecujemy, nie za często, bo nikt nie lubi być zasypywany wiadomościami). Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak zrezygnować z otrzymywania tych informacji. Wyrażenie zgody było w pełni dobrowolne i nie stanowiło warunku założenia oraz posiadania Konta Najemcy. W czasie tworzenia Konta Najemcy, mogłaś/eś podać nam również Twój numer telefonu.

Ważna sprawa - podane przez Ciebie dane kontaktowe przetwarzane będą wyłącznie w celu komunikacji w związku ze świadczonymi dla Ciebie usługami.

Korzystanie z platformy

Na tym etapie przetwarzamy podany przez Ciebie podczas rejestracji adres e-mail oraz nr telefonu (opcjonalnie), a także dane związane z działaniami podejmowanymi na platformie w ramach Konta. Dane przetwarzane będą przez czas trwania naszej umowy (czyli prowadzenia Twojego Konta Najemcy). Jeżeli w przyszłości zdecydujesz się na usunięcie Konta, będziemy przechowywać dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz tzw. logów systemowych, dzięki którym będziemy mogli wykazać, że dokonałaś/eś akceptacji regulaminów prowadzonego przez nas serwisu oraz wyraziłaś/eś odpowiednie zgody, w oparciu o które współpracowaliśmy.

Jako Administrator Danych możemy zachować Twoje podstawowe dane osobowe w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami, które mogą pojawić się po usunięciu Konta (art. 17 ust. 3 lit. e RODO). Twoje dane będziemy przechowywać maksymalnie przez okres 6 lat.

W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do swoich danych, uzupełnić je lub zmienić albo zażądać ich usunięcia. Jeżeli jednak zażądasz usunięcia danych osobowych koniecznych do założenia i prowadzenia Konta Najemcy, może to skutkować koniecznością usunięcia Twojego Konta Najemcy.

O weryfikacji najemcy

W momencie gdy zdecydujesz się na przystąpienie do procesu weryfikacji celem utworzenia Certyfikatu Najemcy, przeprowadzimy za Twoją zgodą weryfikację tożsamości, historii płatniczej i kredytowej oraz zarobków.

Weryfikacja tożsamości

Twoją tożsamość potwierdzimy na jeden z 3 sposobów:

  • logowaniem do banku
  • dokumentem tożsamości
  • lub przelewem bankowym

Potwierdzenie Twojej tożsamości jest warunkiem skorzystania z dalszych etapów tworzenia Certyfikatu Najemcy. W przypadku wyboru przez Ciebie formy potwierdzenia tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości będziemy przetwarzać wszelkie dane zawarte w dokumencie, w tym dane biometryczne w postaci Twojego wizerunku.

Weryfikacja historii płatniczej i kredytowej

Kolejnym etapem będzie weryfikacja Twojej historii płatniczej i kredytowej. Warunkiem jej wykonania jest podanie numeru PESEL lub daty urodzenia (dla obcokrajowców, którzy nie posiadają numeru PESEL) oraz numeru dokumentu tożsamości lub numeru paszportu. Twoja historia płatnicza i kredytowa zostanie zweryfikowana m.in. w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. i Biurze Informacji Kredytowej S.A (pełna lista podmiotów wymieniona została w Regulaminie świadczenia usług Simpl.rent).

Weryfikacja zarobków

Następnie dokonamy oszacowania wysokości Twoich miesięcznych zarobków na podstawie informacji zawartych w historii transakcji bankowych lub wynikających z innych udostępnionych przez Ciebie dokumentów.

Jeśli wybierzesz metodę logowania do konta bankowego, pamiętaj, że simpl.rent nie ma dostępu do Twoich danych osobowych w ramach bankowości elektronicznej.

Informacje o transakcjach otrzymujemy na podstawie otwartej bankowości od firmy Kontomatik, podmiotu nadzorowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego w Polsce – świadczącego usługę dostępu do rachunku (AISP) pod numerem 1/2019 zgodnie z unijną dyrektywą PSD2.

Analiza transakcji bankowych jest zautomatyzowana i obejmuje powtarzające się systematycznie wpływy na Twoje konto bankowe, a jej wynik dotyczy potwierdzenia lub braku potwierdzenia, czy Twoje średnie miesięczne zarobki netto są przynajmniej dwukrotnie wyższe niż podany przez Wynajmującego koszt wynajmu. Analiza ta ma charakter zautomatyzowany i przybliżony. Jeśli ten etap weryfikacji wypadnie negatywnie, możesz potwierdzić zarobki w inny sposób — przez przekazanie odpowiednich dokumentów, które to potwierdzą.

Wynik weryfikacji i uzyskanie Certyfikatu Najemcy

Po przeprowadzeniu Cię przez wszystkie etapy weryfikacji wygenerujemy Twój indywidualny Certyfikat Najemcy i za Twoją zgodą udostępnimy go osobie, która zaprosiła Cię do weryfikacji (może to być agent nieruchomości, zarządca najmu, prywatny właściciel lub podmiot najmu instytucjonalnego). W ten sposób możesz potwierdzić wiarygodność — wynajmujący uzyska wgląd w taki sam Certyfikat Najemcy (zobacz przykładowy Certyfikat Najemcy), jaki widnieje w Twoim Koncie Najemcy i nie otrzyma żadnych dodatkowych danych (poza tymi wyraźnie wskazanymi w Certyfikacie Najemcy).

Osoba weryfikująca:

  1. Nie zobaczy Twojego dokumentu tożsamości.
  2. Nie dowie się, ile zarabiasz oraz nie ma wglądu do dokumentów potwierdzających Twoje zarobki.
  3. Nie ma dostępu do historii Twoich płatności np. za kartę kredytową.

Jeśli wyrazisz zgodę na sprawdzenie, czy widniejesz na listach sankcyjnych — to informacja o tym, czy znajdujesz się na którejś z list, także zostanie zamieszczona na Twoim Certyfikacie Najemcy.

Podsumowanie

Wszelkie dane osobowe uzyskane przez nas na poszczególnych etapach Twojej weryfikacji są przetwarzane wyłącznie w celu wygenerowania Certyfikatu Najemcy i są niezwłocznie po tym trwale usuwane. Na każdym etapie dbamy o Twoją prywatność i odpowiednie zabezpieczenie danych. Nie archiwizujemy szczegółowych danych pozyskanych w ramach szacowania Twoich miesięcznych zarobków, czy weryfikacji Twojej historii płatniczej i kredytowej. Interesuje nas wyłącznie finalny efekt procesu – tj. uzyskany w ten sposób wynik weryfikacji w postaci Certyfikatu Najemcy.

Jeżeli po poddaniu się weryfikacji zdecydujesz się na usunięcie swojego Konta Najemcy, dane osobowe w postaci Twojego imienia i nazwiska, nr PESEL lub daty urodzenia i nr dokumentu tożsamości będą przez nas przechowywane w związku z udzielonym umocowaniem do pozyskania informacji gospodarczych np. z bazy BIK. Te dane będziemy przechowywać maksymalnie przez okres 6 lat. Szczegółowe okresy przechowywania danych i zasady ich przetwarzania, dokładnie opisaliśmy w naszej Polityce Prywatności.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.