Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Jak opowiedzieć o weryfikacji najemcy?

Jak opowiedzieć o weryfikacji najemcy?

Aby najemca chciał przejść przez weryfikację trzeba w odpowiedni sposób wprowadzić go do procesu weryfikacji. Odpowiedni sposób to taki, w którym budujemy jego zaufanie do simpl.rent oraz zbijamy wszelkie obiekcje, jakie może mieć względem procesu. Poniżej znajdują się nasze propozycje przedstawienia procesu przez właściciela mieszkania, jak i agenta nieruchomości:

Wersja dla właściciela nieruchomości:

“Panie Andrzeju, mieszkanie, które Pan ogląda jest warte 700 tysięcy złotych, a umowa najmu, którą chcemy podpisywać to zobowiązanie na 36 tysiące złotych w skali roku. Miałem w przeszłości problemy z nieuczciwymi najemcami, więc aby uchronić się przed podobną sytuacją przeprowadzam weryfikację finansową.

Weryfikacja wykonana jest przez firmę simpl.rent, która specjalizuje się w tym obszarze od 2020 roku i współpracuje z PKO BP czyli największym bankiem w Polsce. Aby nawiązać współracę z PKO BP simpl.rent musiało spełnić bankowe standardy bezpieczeńśtwa, więc może się Pan czuć spokojny pod kątem bezpieczeństwa swoich danych.

Proces weryfikacji jest bardzo prosty i w pełni online, przypomina kupienie telefonu na raty przez internet. Weryfikacja składa się z trzech kroków:

  1. W kroku pierwszym simpl.rent sprawdza tożsamość. Tutaj dowiem się, czy jest Pan osobą, za którą się Pan podaje i nie mam do czynienia z fałszywą tożsamością. Nie dowiem się, jaki jest numer Pana dokumentu tożsamości czy numer PESEL.
  2. W drugim kroku simpl.rent zweryfikuje historię kredytową i płatniczą m. in. w BIKu i Krajowym Rejestrze Długów. Tutaj dowiem się, czy istnieje ryzyko nieterminowych płatności, ale nie dowiem się, gdzie ma Pan wzięty telewizor na raty lub kartę kredytową.
  3. W ostatnim kroku simpl.rent sprawdzi zarobki. Celem tego kroku jest zweryfikowanie, czy zarabia Pan wystarczająco, aby pozwolić sobie na wynajęcie tego mieszkania bez narażania swojej płynności finansowej. Tutaj dowiem się, czy zarabia Pan więcej niż dwukrotność opłat za najem oraz czy był Pan w stanie udokumentować swoje zarobki. Natomiast nie dowiem się, gdzie Pan pracuje i ile dokładnie Pan zarabia, ponieważ takie informacje nie są mi do niczego potrzebne.

Proszę spodziewać się wiadomości e-mail z zaproszeniem do weryfikacji.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów technicznych zespół simpl.rent jest dostępny na czacie w prawym dolnym rogu ekranu lub na infolinii pod numerem telefonu 12 881 53 78 w godzinach 10-17.”

Wersja dla agenta nieruchomości:

“Panie Andrzeju,

mieszkanie, które Pan ogląda jest warte 700 tysięcy złotych, a umowa najmu, którą chcemy z Panem podpisać to zobowiązanie na 33 tysiące złotych w skali roku.

Nie wiem czy Pan wie, ale co 3 prywatny właściciel w Polsce ma problemy z płatnościami od najemców. Dlatego, aby uchronić się przed nieuczciwymi najemcami jako standard stosujemy weryfikację najemców. Właściciel mieszkania miał w przeszłości problemy z nieuczciwymi najemcami więc, aby uchronić go przed podobną sytuacją przeprowadzamy weryfikację finansową najemców.

Samą weryfikację wykonuje dla nas firma simpl.rent, która specjalizuje się w tym obszarze od 2020 roku i współpracuje z PKO BP czyli największym bankiem w Polsce. Aby nawiązać współracę z PKO BP simpl.rent musiało spełnić bankowe standardy bezpieczeńśtwa więc może się Pan czuć spokojny pod kątem bezpieczeństwa swoich danych.

Proces weryfikacji jest bardzo prosty i w pełni online, przypomina kupienie telefonu na raty. Weryfikacja składa się z trzech kroków:

  1. W kroku pierwszym simpl.rent sprawdza tożsamość. Tutaj dowiemy się, czy jest Pan osobą, za którą się podaje i nie mamy do czynienia z fałszywą tożsamością. Nie dowiemy się, jaki jest numer Pana dokumentu tożsamości czy numer PESEL.
  2. W drugim kroku simpl.rent zweryfikuje historię płatniczo-kredytową, m. in. w BIKu i Krajowym Rejestrze Długów. Tutaj dowiemy się, czy istnieje ryzyko nieterminowych płatności. Nie dowiemy się, gdzie ma Pan wzięty telewizor na raty lub kartę kredytową.
  3. W ostatnim kroku simpl.rent sprawdzi zarobki. Celem tego kroku jest zweryfikowanie, czy zarabia Pan wystarczająco, aby pozwolić sobie na wynajęcie tego mieszkania bez narażenia swojej płynności finansowej. Tutaj dowiemy się, czy zarabia Pan więcej niż dwukrotność opłat za najem oraz czy był Pan w stanie udokumentować swoje zarobki. Natomiast nie dowiemy się, gdzie Pan pracuje i ile dokładnie Pan zarabia, ponieważ takie informacje nie są mi do niczego potrzebne.

Proszę spodziewać się wiadomości e-mail z zaproszeniem do weryfikacji.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów technicznych zespół simpl.rent jest dostępny na czacie w prawym dolnym rogu ekranu lub na infolinii pod numerem telefonu 12 881 53 78 w godzinach 10-17."

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.