Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Kiedy PZU wypłaci mi ubezpieczenie?

Kiedy PZU wypłaci mi ubezpieczenie?

W ramach ubezpieczenia płatności czynszu PZU wypłaci Ci odszkodowanie, jeśli najemca zalega z płatnościami przez co najmniej 30 dni i nie reaguje na przypomnienia. Zasady zgłaszania szkody są proste. Po 30 dniach od braku zapłaty dajesz znać PZU (masz na to 14 dni) – wystarczy, że przedstawisz umowę najmu, wyciąg z konta bankowego oraz monity do najemcy (PZU może poprosić Cię o dodatkowe dokumenty w procesie likwidacji).

Pamiętaj, że ubezpieczyciel pokrywa zaległości powstałe od momentu rozpoczęcia działania polisy. To znaczy, jeśli najemca zalega z płatnościami za najem już w momencie zawarcia ubezpieczenia, odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Dodatkowo możesz liczyć na odszkodowanie (“przerwa w najmie” w ramach ubezpieczenia płatności czynszu), gdy mieszkanie ulegnie zniszczeniu i nie będzie zdatne do dalszego mieszkania przez najemcę. Podczas zgłaszania szkody warto mieć pod ręką dowód potwierdzający to, że lokal uległ uszkodzeniu do tego stopnia, że nie można w nim mieszkać np. zdjęcia mieszkania.

👉 Chcesz wiedzieć więcej o zasadach wypłacenia odszkodowania? Zerknij do OWU.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.