Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenia (ogólne)

Jak mogę sprawdzić status szkody?

Jak mogę sprawdzić status szkody?

Status szkody można sprawdzić na dwa sposoby:

  • Kontakt mailowy na kontakt@pzu.pl. Nadaj tytuł wiadomości “[numer polisy] - [numer szkody nadany przez PZU] - simpl.rent”
  • Bezpośredni kontakt z infolinią PZU: 22 566 55 55 lub 801 102 102.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.