Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Weryfikacja zarobków ma wynik negatywny. Co to oznacza?

Weryfikacja zarobków ma wynik negatywny. Co to oznacza?

Negatywny wynik weryfikacji zarobków oznacza niespełnienie kryteriów opisanych w polityce weryfikacji zarobków. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się jakie kryterium nie zostało spełnione. W niektórych sytuacjach możemy ponownie otworzyć proces weryfikacji.

👉Sprawdź, co możesz zrobić, jeżeli masz negatywny wynik weryfikacji w artykule: Mam negatywny wynik Certyfikatu Najemcy. Co dalej?

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.