Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Jak zgłosić szkodę w ubezpieczeniu płatności czynszu?

Jak zgłosić szkodę w ubezpieczeniu płatności czynszu?

Możesz zgłosić szkodę do PZU, gdy najemca zwleka z zapłatą czynszu powyżej 30 dni, nie reaguje na monity i przypomnienia o terminie płatności.

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem swojego konta simpl.rent.

 • Przy polisie, której dotyczy szkoda rozwiń trzy kropki i wybierz “Zgłoś szkodę”.
 • Uzupełnij formularz, a następnie pobierz dokument w formacie PDF.
 • Wyślij formularz wraz z wymaganymi dokumentami na adres kontakt@pzu.pl.
 • Nadaj tytuł wiadomości “[numer polisy] - bezpieczny najem z simpl.rent - kontakt mailowy”.
 • Jeśli nie życzysz sobie kontaktu tylko drogą mailową, usuń “kontakt mailowy”.
 • Otrzymasz numer sprawy, a wyznaczony opiekun PZU skontaktuje się z Tobą, jeśli będą wymagane dodatkowe dokumenty.

UPC_PL.gif

Wymagane dokumenty, które muszą zostać dołączone do wiadomości. Brak dołączenia któregokolwiek z dokumentów może skutkować nieprzyjęciem zgłoszenia przez PZU:

 • Umowa najmu lub zakwaterowania.
 • Wyciąg z konta bankowego potwierdzający zadłużenie.
 • Monity przypominające najemcy o płatności.
 • Faktury za nieopłacony czynsz najmu (jeśli są wystawiane za najem).
 • Faktury za media (jeśli dotyczy).

Ważne! Ubezpieczyciel pokrywa zaległości powstałe od momentu rozpoczęcia działania polisy. To znaczy, jeśli najemca zalega z płatnościami za najem już w momencie zawarcia ubezpieczenia, odszkodowanie nie zostanie wypłacone, bo szkoda powstała przed zakupem ubezpieczenia

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.