Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Jak zgłosić szkodę w ubezpieczeniu płatności czynszu?

Jak zgłosić szkodę w ubezpieczeniu płatności czynszu?

Możesz zgłosić szkodę do PZU, gdy najemca zwleka z zapłatą czynszu powyżej 30 dni. Należy to zrobić w ciągu 14 dni po upływie 30 dni od terminu płatności.

Zgłoszenia można dokonać za pomocą strony internetowej, mailowo lub przez kontakt telefoniczny:

  • pisząc na kontakt@pzu.pl
  • zgloszenie.pzu.pl
  • 801 102 102 lub 22 566 55 55

Przy zgłaszaniu szkody pamiętaj o przygotowaniu numeru Twojej polisy, umowy najmu oraz dowodu potwierdzającego przypomnienie najemy o zaległej płatności.

Ważne! Ubezpieczyciel pokrywa zaległości powstałe od momentu rozpoczęcia działania polisy. To znaczy, jeśli najemca zalega z płatnościami za najem już w momencie zawarcia ubezpieczenia, odszkodowanie nie zostanie wypłacone, bo szkoda powstała przed zakupem ubezpieczenia

Czy artykuł był pomocny?

simpl sp. z o.o. © wszystkie prawa zastrzeżone