Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Jak zgłosić szkodę w ubezpieczeniu najemcy?

Jak zgłosić szkodę w ubezpieczeniu najemcy?

Szkodę w zakresie OC najemcy może zgłosić zarówno ubezpieczony (np. Ty jako najemca), jak i osoba poszkodowana (np. właściciel nieruchomości) w ciągu maksymalnie 7 dni od powstania lub zauważenia szkody. Ubezpieczyciel poprosi o oświadczenie osoby, która wyrządziła szkodę.

Zgłaszając szkodę jako najemca należy dokonać tego za pośrednictwem konta simpl.rent.

  • Przy odpowiedniej polisie rozwiń trzy kropki i wybierz “Zgłoś szkodę”.
  • Uzupełnij formularz, a następnie pobierz dokument w formacie PDF.
  • Wyślij formularz wraz z wymaganymi dokumentami na adres kontakt@pzu.pl.
  • Nadaj tytuł wiadomości “[numer polisy] - bezpieczny najem z simpl.rent - kontakt mailowy”.
  • Jeśli nie życzysz sobie kontaktu tylko drogą mailową, usuń “kontakt mailowy”
  • Otrzymasz numer sprawy, a wyznaczony opiekun PZU skontaktuje się z Tobą, jeśli będą wymagane dodatkowe dokumenty.

Ubezpieczenie najemcy_Najemca_PL.gif

Wymagane załączniki, które muszą zostać dołączone do maila ze zgłoszeniem:

  • Zdjęcia uszkodzonego mienia.
  • Umowa najmu lokalu/zakwaterowania.
  • Faktury zakupowe (jeśli zaznaczyłeś/aś, że posiadasz).
  • Inne dokumenty kosztowe, które pomogą w ustaleniu wysokości odszkodowania, jeśli takowe posiadasz.

Jeśli zgłaszasz szkodę jako wynajmujący (poszkodowany) również należy dokonać zgłoszenia za pośrednictwem swojego konta simpl.rent - proces przebiega w ten sam sposób. Dodatkowo, musisz posiadać oświadczenie najemcy o wyrządzaniu szkody, które dołączysz do wymaganych przy zgłoszeniu dokumentów. Poproś najemcę o uzupełnienie formularza za pośrednictwem własnego konta simpl.rent i przesłanie dokumentu do Ciebie.

Ubezpieczenie najemcy_Wynajmujący_PL.gif

W przypadku szkody z zakresu innych ryzyk niż OC najemcy kieruj się na numery kontaktowe i adresy mailowe podane w ścieżce zgłaszania szkody w simpl.rent.

Warto pamiętać, że szkody są rozpatrywane indywidualnie, a Opiekun Klienta może poprosić również o inne dodatkowe informacje niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.