Discover the new way to screen your tenants.
9/10 customers feel they can better trust their tenant, after performing a simpl.rent tenant check.
1
Create an account to purchase a 79 zł tenant screening.
2
Send your link to the potential tenant and sit back, as we perform a full identity, credit and affordability check.
3
Receive a full report, and rest assured that the decision you take on your tenant will be based on the best possible information.
Sample Report
Certyfikat Najemcy
Certyfikat Najemcy
Jane Doe
tenant@simpl.rent
assignment_late
Wynik weryfikacji
info
Negatywna
Ostateczny wynik weryfikacji najemcy jest negatywny.
Z analizy danych Biura Informacji Kredytowej oraz Biur Informacji Gospodarczej, w tym Krajowego Rejestru Długów, wynika, że istnieje ryzyko nieterminowych płatności.
home
Adres nieruchomości
Warszawa, ul. Krucza 1
monetization_on
Miesięczny czynsz
1800 zł
access_time
Data wydania Certyfikatu
20.10.2020
Etapy weryfikacji
Weryfikacja tożsamości
info
Pozytywna
Najemca przeszedł pozytywnie weryfikację tożsamości.
Więcej
keyboard_arrow_left
verified
Metoda weryfikacji
Konto bankowe
person
Imię i Nazwisko
Jane Doe
calendar_today
Wiek
42
school
Status studenta
Nie
Weryfikacja zarobków
info
Pozytywna
Najemca zarabia ponad dwukrotną wartość czynszu z opłatami, czyli spełnia kryterium dochodowe dla danej nieruchomości. Dowiedz się więcej jak analizujemy zarobki w dziale pomoc.
Więcej
keyboard_arrow_left
perm_identity
Status zatrudnienia
Umowa u pracę
domain
Bank użyty do weryfikacji
PKO BP
dynamic_feed
Zweryfikowano transakcje z trzech ostatnich miesięcy
checked
Weryfikacja historii płatniczej i kredytowej
info
Negatywna
Istnieje ryzyko nieterminowych płatności.
Więcej
keyboard_arrow_left
Przeanalizowane bazy danych:
checked
Biuro Informacji Kredytowej
checked
Krajowy Rejestr Długów
checked
Związek Banków Polskich
checked
Rejestr dłużników BIG InfoMonitor
checked
Rejestr dłużników BIG ERIF
Certyfikat Najemcy powstał przy współpracy:
If you would like to further understand how we carry out checks, please
click here
.